RODE BEUKEN 

Als er verkiezingen waren mochten alleen zij kiezen die een stembriefje hadden ontvangen. Alleen mensen met enige bezittingen kwamen hiervoor in aanmerking. Bij de verkiezing van een nieuwe loco-burgemeester, die van oudsher in de 1ste week van mei gehouden werd, kon men uit een drietal kandidaten kiezen. Deze kandidaten hadden enkele weken voor de stemming gezamenlijk een rode beukenboom besteld. Deze beukenboom werd bij de boerderij van de nieuwe gekozen locoburgemeester geplaatst. Er staan in Eext nog een vijftal van deze rode beuken. De grootste rode beuk staat naast de boerderij van de familie Liefhebber aan de Schaapstreek, deze is op 2 oktober 2013 gemeten en was op 1,50 meter hoogte 4,76 meter in omtrek en 32,60 meter hoog (door driehoeksmeting vastgesteld). In Eext heeft nog een viertal rode beuken gestaan, maar deze zijn vanwege ouderdom en verrotting gekap