CAFE HOMAN

Caf Homan is een bekend etablissement in Eext. Deze woning stond er al in 1642 en was toen 7 gebinten lang. Jan Jobing was toen eigenaar van deze boerderij. In 1784 woont hier de familie Lucas Homan. Tot 1948 heeft hier een Homan gewoond. Dus meer dan 150 jaar. Door een grote brand in 1895 is dit caf anex boerderij door vuur verteerd. De caf anex boerderij is nagenoeg weer op dezelfde plaats opgebouwd, zon 2 meter verder van de straat af. Ook de boerderij, gelegen aan de andere kant van de straat, is tijdens die brand geheel in vlammen opgegaan. Ook deze boerderij is enige meters verder van de straat weer opgebouwd. Rond 1980 werd aan iedere kant van de straat een trottoir gelegd. Tijdens de graafwerkzaamheden kwamen de fundamenten van de verbrande boerderijen weer tevoorschijn. De straat was voor de brand zo smal, dat geen twee wagens volgeladen met roggeschoven, elkaar konden passeren .