Brandschatting boerderij DE OLDE HOF, 1672.

Net buiten de oude dorpskern in de richting Annen ligt een perceel grasland, waar in de 17de eeuw nog een boerderij stond. In 1672 werd deze boerdeij gebrandschat door de ruiterij van Bernard van Galen, bisschop van Munster, in Noord-Nederland beter bekend als Bommen Berend, die met zijn legers voor de Stad Groningen lag. Brandschatten betekende, dat men de dreiging van het in brand steken van de boerderij kon afkopen met een som geld. De boer van de Olde Hof had geen geld meer, zei hij en zijn boerderij werd in brand gestoken. Als hij wel had betaald, had hij een zogenaamde brandbrief gekregen, een vrijbrief die je vrijwaarde van brandst ichting door de troepen van Bommen Berend. Maar daar was hij waarschijjnlijk nog niet klaar mee, want de tegenpartij deed namenlijk het zelfde. Zo gauw die vernamen dat een boer gebrandschat was, kwamen zij ook en vorderden eveneens een som geld, die wel een hoogte kon hebben van 250 gulden. Zo hebben veel boeren erg zwaar te lijden gehad in de oorlogen van die tijd. Het bericht van een brandstichting ging als een lopend vuur door heel Drenthe. Drenthe bestond toen nog grotendeels uit heide. Op grote afstand was te zien dat weer een boerderij in brand gestoken was. (In het haardsteden register van 1691 staat hier over het volgende te lezen: Albert en Tijman Meijering woeste hoffe , waer van het huis in tijde van de Bischup van Munster is afgebrand liggende tot vulle Buurlasten 4 gulden 0 stuivers 0 penningen).