DE WINDKORENMOLEN

Op het perceel Gieterstraat 18 heeft tot 1922 een windkorenmolen gestaan. Voor 1600 stond er al een windkorenmolen in Eext, zoals in die jaren van het standaard type. Bij het bouwen van zon molen werd eerst een dikke boom, 1,50 m in doorsnee, in een diep gat geplaatst. Vervolgens werd deze boom met een viertal eiken gestut, zodat die altijd rechtop zou blijven staan. Daarna werden twee molenstenen op de dikke boom geplaatst. Het bovenste deel dat draaibaar was, bestond uit een kap waarin zich de bovenste maalsteen bevond. Als de molen gereed was, kon begonnen worden met het malen van het koren tot meel. Geld was schaars. Daarom kreeg de molenaar het recht van hochten. Hij mocht een 16de deel van het koren uit een aangeleverde mud (zak) halen. Een mud heeft een inhoud van 100 liter, daarvan een 16de deel is 6 liter. Dit werd een spint genoemd. In het Museum de Kluis staan nog een paar spintvaten. De molenaar deed meestal goede zaken. Maar het kon gebeuren dat door te veel wind op de wieken er teveel snelheid ontstond met alsgevolg dat de houten raderen te heet werden en door wrijving brand ontstond. Dat is in Eext ook een paar keer gebeurd. Ook gebeurde wel eens een ongeluk met de molenwieken. Het volgende kan men in de Provinciale Drentsche en Asser Courant lezen; Eext 26 Februari . ,, Heden rood morgen dood , deze spreuk zien we door het volgende bewaarheid. Maandagmiddag zou een knaap van ongeveer 15 jaar een zakje meel van de moolen halen. Toen hij zich daarmee verwijderen wilde werd hij zodanig door een wiek getroffen, hoe weet men niet, dat hij bewusteloos op de plaats bleef liggen. De molenaar die binnen een schok voelde begaf zich ijlings naar buiten waar hij de ongelukkige vond erg bloedende aan zijn hoofd onmiddellijk werd er geneeskundige hulp ontboden, doch ter vergeefs. Dinsdag is hij reeds onder de smartelijkste pijnen bezweken. De droefheid der ouders die in Gasselte woonachtig zijn laat zich begrijpen. Alweer een les om voorzichtig te zijn. Uit de overlijdensakten: Geert Eisema 14 jaar en 11 maanden, Eext.