VOOR SPEK EN BONEN MEEDOEN

Op de grote veen plas naast de weg naar Gieten werden in een ver verleden vaak schaatswedstrijden gehouden. Meestal kwamen enkele bodes in opdracht van de Boermarke langs de huizen om de bewoners te vragen of ze ook nog spek of bonen voor de schaatswedstrijden over hadden. Ieder huis stond wel iets voor de wedstrijden af. Door sommige mensen werd nog al eens iets gegeven wat ze eigenlijk niet konden missen, omdat ze zelf eigenlijk niet genoeg hadden. Toch gaven ze iets om maar niet te hoeven zeggen dat ze bijna niets hadden om te geven. De prijzen die gewonnen konden worden werden dan ook altijd met spek of bonen beloond. De 1ste prijs was meestal vier spint bonen, de 2de prijs vaak 2 spint bonen en de derde prijs meestal 1 spint. Ook vrouwen wierpen zich in de strijd. De prijzen voor vrouwen werden meestal met spek beloond. De hoeveelheid spek of bonen die men kon winnen was afhankelijk van wat de collecte in het dorp had opgebracht. Het was bijna overal de gewoonte dat iedereen die aan de schaatswedstrijden deelnam en niet in de prijzen was gevallen meedeelden in de rest van de bonen of spek. Soms waren er mensen bij, zoals de Drentsche en Asser Couranten vermeldden, die meededen zonder kans te maken op een prijs, zoals een man van 72 jaar oud. Zij deden dan mee voor spek en bonen. Het gebeurde nog al eens dat mensen uit de verre omtrek naar Eext kwamen en zich hier inschreven om aan de schaatswedstrijden mee te doen. Deze ,, Boetenloegsen moesten dan wel een klein bedrag aan inleggeld betalen.