DE JENEVERSTOKERIJ

Op het perceel tegenover Kloosterstraart no. 13 dat nu weiland is, stond in 1642 al een boerderij, die dan door de familie Jacobs wordt bewoond. Rond 1800 bewoonde een nazaat van deze familie de boerderij (Egbert Jacobs , getrouwd in 1742 met Aaltje Meijering), waarvan de keuken ten opzichte die van hun dorpsgenoten meer dan 1/3 groter was ( in 1754: 23 voet breed {tussen de stijlen}, de lengte van deze boerderij was 3 vak, het achterhuis 6 vak lang.) Uit andere gegevens blijkt dat deze mensen nering doende waren en hielden ook een jeneverstokerij in stand. Daarom is het aannemelijk dat de familie Jacobs ook een herberg onderhielden.
Egbert en Aaltje Jacobs kregen zeven kinderen: 12-05 1743 Jacob, 07-02-1745 Grietje, 09-07-1747 Trijntje, 30-01-1749 Otto, 08-10- 1752 Jacob, 02-03- 1755 Grietje, 31-08-1760 Grietje. Enkelen hiervan zijn overleden, omdat ze later niet meer worden genoemd. Alle kinderen bleven ongehuwd. Alleen de jongste dochter Grietje Jacobs is pas later in 1787 met Hendrik Homan gehuwd. Na het overlijden van haar broers en zusters hebben Grietje en Hendrik Homan alles gerfd. Na 1798, in de tijd van de Franse bezetting, moesten van alle jongens en mannen de gegevens bekend zijn. Alle jonge jongens en mannen tot 55 jaar konden eventueel worden opgeroepen om met het leger van Napoleon in Rusland ten strijde te trekken. Als bv ewoners van de woning van Jacob Egberts worden de volgende namen in 1798 vermeld:
Jacob Egberts 56 jaar nering Otto Egberts 49 jaar stoker Jacob Egberts Junior 46 jaar broer Jacob Meijering 39 jaar knecht In de herberg werd van een aantal bezoekers hun verteringen in het bierboek werd bijgehouden. Daarom weten we nu 200 jaar later nog wat het bier of een borrel kostte. Lambertus Steenhuis, de veldwachter, was hier ook meerdere keren op bezoek en heeft zijn vertering in het boek op laten schrijven:
De Boschwagter: 1814
23 Mei 1 borl
den 13 Juni 1 borl.
22 Juni 2 borls.
28 dito 2 borls.
L. Stenhus (Lambert Steenhuis )den 1 mei 2 kroos janever
den 28 juni 2 Janever
Den 23 Juni 2 Janever 1-8. = 1 stuiver en 8 duiten
Den 28 Mei verekend

Deze Jenever stokerij is zeker 60 jaar in bedrijf geweest. De boerderij werd rond 1850 -1900 door Homan verhuurd en is in 1904 afgebroken. Als het veel geregend heeft is nu 100 jaar later nog te zien waar de lemendeel heeft gelegen. Hier bloeien altijd veel Madeliefjes.