TWEE MANNEN OPGEHANGEN

Rond 1750 waren de bewoner en zijn dienstmeid van de Gieterstraat 6 op een avond ergens in Eext op bezoek geweest. Bij thuiskomst later op de avond bleek dat tijdens hun afwezigheid was ingebroken. Er werd een deel van een zijde spek vermist en de dienstmeid miste haar meidenkist met inhoud. De inhoud van deze kist bestond uit 23 guldens, een zilveren oorijzer en nog enig lijfgoed. De volgende dag bij het eerste ochtendgloren werd de meidenkist op loopafstand van de woning teruggevonden. Het slot was stuk geslagen en het geld en her zilveren oorijzer waren eruit verdwenen. De justitie werd gewaarschuwd en ging op onderzoek uit. Een verdachte woonde in Wildervank, bij huiszoeking bleek dat er een stuk spek was, dat naadloos op het spek paste dat de veldwachters bij zich hadden. De verdachte man was niet thuis en de vrouw wist ook niet wanneer deze weer terug zou komen.
Een aantal jaren later werd met grof geweld in een gehucht bij Makkinga in Friesland ingebroken. De daders werden aangehouden en gearresteerd. Het volgende uit in het Drents Archief: A.C. Baron van Heijden, Heer van Laarwout Drossant van Coevorden der Lantschap van Drenthe etc.etc. etc., also uit de genomene informatin en vrijwillige contessie van de gedetineerde Harm Geerts uit de Wildervanck, oud om de 32 of 33 jaaren, is gebleeken dat hij is soldaat geweest onder het regement van den Heer Generaal waarvan hij is gedeserteert, dat hij een geruimen tijd heeft geleijd een vagebunden ruw leven. Dikwijls verkeert in de geselschap van de gexecuteerden Pieter Hangop en ander vagebonden personen. Dat hij gedetineerde verder is schuldig bevonden an navolgende diefstallen. Als hebbende nevens Pieter Hangop tussen den 25 en 26 meert 1757 uit het huis van Jan Hindriks Langedijk tot Eext , nadat tot de peerdestal waren ingebroken gestolen al het lijf toebehoren van de dienstmaagd Hindrikje Hindriks een silveren oorijzer en 23 gulden an Geld welke goederen gelegen hebben in haar kiste wel gesloten met een kruisslot dog welke kiste ongeveer 46 treden buiten huis gedragen en weer gevonden was sijnde het slot er af geslagen en bovendien van Jan H. Langedijk 3 sijden of stukken spek soals uit genomen informatien is gebleken waar uit mede geconstateert dat eenige van de gestolene goederen bij visitatie gevonden zijn in de woning van Harm Geers Glaasker in de Wildevanken dat Hindrikje Hindriks daaren boven ook een gedeelte heeft weder gekregen. Ten huize van Berend Alberts op t Wietel niet ver van Makkinga in Vriesland . In welk huis Pieter Hangop dezelve had gebracht over welke geval de gedetineerde in 1757 tot Assen is geincarcereert geweest dat destijds gerelateerd manquenent van gegaan na Colderveen alwaar sij eerst een weinig tijds in een Hoyschure hadden opgehouden dat Pieter Hangop en Jannes Weesman, vervolgens met een schup voor de voordeure van A. Middelbos hadden gegraven met de intentie om onder de drempel door te arbeiden. Dog welke wegens de stenen niet had kunnen geschieden. Dat vandaar waren gegaan naar de Banjer de gemakkelijk was open gegaan. Dat Pieter Hangop en Jannes Weesman in het huis van A.Middelbos waren gegaan en de zelven van het bedde hadden gesleept, handen en voeten hadden gebonden een kiste en twe Kasten an stukken hadden geslagen het geld 4 hemtrokken met silveren knopen drie bruine lakense broeken een stuk linnen laken en hemd een gouden en twe silveren hemptsknopen daar uitgenomen. Het welk alles geschied was terwijl gedetineerde eerst voor de Banjer en naderhand ingevolge last van Pieter Hangop voor de voordeure hadde gestaan om op te passen. Pieter 8 gevallen van diefstallen en inbraak en geweldpleging.
Harm Geers Glaasker 5 gevallen van diefstallen bekend nog 8 gevallen. 05-07- 1764
Pieter Hangop uit Groningen dood door ophanging + de kosten van het geding. 05-07- 1764
Harm Geers Glaasker Wildervank dood door ophanging + de kosten van het geding.