Bestraten

De straat waardoor men nu loopt is waarschijnlijk voor de 1ste keer gelegd in 1817. Van de jaren rond 1820 is een kasboek bewaard gebleven van rond 1820. Daarin stond vermeld: Vertering van de Straatmakers, gekomen den 15 April 1817. Den 20 Dito is er nog een gekomen, namelijk Den Baas. Naar de verteringen te oordelen hebben deze straatmakers hard gewerkt. De straatmakers zijn in de kost geweest bij Albert Meursing die een herberg had en een bierbrouwerij. De straatmakers dronken voornamelijk ,,halvorden janever. De gezamenlijke boeren hebben waarschijnlijk de veldkeien, die destijds in de straat gelegd werden van hun akkers gezocht. De opperlieden die de straatmakers ten dienste waren, kwamen uit Eext. Zij werden door de gezamenlijke boeren betaald. De straatmakers zijn hier zes weken geweest en hebben waarschijnlijk de straat gelegd vanaf de Gieterstraat no .3 tot aan het einde van de Schaapstreek. De Schaapstreek is waarschijnlijk ook in dat voorjaar gelegd.