DE BEHUIZING VAN DE JUSTITIE

De boerderij waar Jan Homan, schulte van de Schoutambten Anloo, Gieten en Zuidlaren, met zijn gezin woonde, was in 1754 een grote boerenhuzinge: voorkamer wijt 27 voet en 3 duim, lank 23 voet muurwark met waarschijnlijk 3 bedsteden. In de voorkamer woonde Egbert Jans, de pander, met zijn gezin. Egbert Jans was in dienst van schulte Homan. Hij moest hem tijdens een veiling of verkoping bij staan in het afroepen van goederen die geveild zouden worden. De keuken, wijt 27 voet en 3 duim, lank 24 voet muurwark, werd door schulte Homan en zijn gezin bewoond. Ook in dit gedeelte zaten drie bedsteden. Het achterhuis was wijt 27 voet, 5 vak (lang). Het achterhuis was onderverdeeld in potstallen voor de koeien, vaarsen, pinken en kalveren aan de zuidkant van de dorsdeel. Achteraan bevond zich een paardestal voor meerdere paarden. Aan de noordkant van de dorsdeel bevond zich een cel voor meerdere arrestanten. Verder waren daarachter enkele varkenshokken en een paardenstal voor het tuigpaard. Deze stal werd vaker uitgemest en schoongemaakt dan de andere paardenstallen om dat Homan door zijn status zich niet kon veroorloven met een vuil paard voor de koets ergens te verschijnen. De W.C. stond buiten aan de noordkant op het erf naast de boerderij. Later, rond 1860, is een stookhok gebouwd, waar nog leemspecie voor het metselen is gebruikt . Achter de boerderij was een schaapskooi (22 voet wijt en 4 vak lang). In deze schaapskooi werden iedere nacht ongeveer een 80 schapen geborgen. De tijden zijn veranderd waardoor er geen plaats meer was voor een schulte. De boerderij werd aan verschillende opeenvolgende boeren verpacht. De laatste boer die deze boerderij pachtte was Roelof Hoving, getrouwd met zijn nicht Jantien Hoving uit Gieten. Zij kregen drie kinderen (Roelie 1936, Geert 1942 en Margje 1945). Roelof Hoving kocht na enige jaren in 1952 de boerderij en sloopte aan de voorzijde de voorkamer waar eens de panders hadden gewoond. Aan de achterkant sloopte hij de grote schaapskooi. Binnen in de boerderij werd de zware deur voor de arrestantencel gesloopt en de cel tot ,,thoesie (W.C.)verbouwd. ,,Thoesie was aan de ruime kant, daarom werd boven de aker of tobbe een grote houtendeksel met daarin twee ronde gaten gezaagd. Als het donker was en de kinderen moesten naar de ,, thoesie ging er altijd een volwassene met het ,,schienvat mee. Op zon moment werd de thoesie door hun tween gebruikt. Roelie verhaalde dat zij op een avond een koeiendek voor ,,thoesie had getimmerd. De volgende dag kwam Hendrik Oosting met zijn twee zonen, Eil en Rem, haar vader helpen met het sorteren van aardappelen. Ze wilde niet dat ze op die ,,olle thoesie werd gezien. ..